Yüzlerce veya binlerce dalda enerji maliyetlerini ve saha operasyonlarını kontrol etmek ve yönetmek zorlu bir iştir. Enerji hizmetleri endüstrisi, akıllı sensörlerin, akıllı sayaçların ve IoT tabanlı teknolojilerin ortaya çıkmasıyla büyük bir dönüşüm geçirmektedir. Bu dönüşüm, organizasyonları ve iş süreçlerini yenilemeye zorlamaktadır.

Veri analitiği hizmeti tekliflerimiz, kurumsal verileri sorunsuz bir şekilde entegre etmelerini, akıllı bakış açılarına dönüştürmelerini ve gerçek zamanlı karar verme süreçlerine yardımcı olmalarını ve böylece işletim verimliliğini artırıp maliyetleri düşürmelerini sağlar.

Alışveriş Merkezi, otel, hastane, dağıtım merkezi gibi büyük tesisler, kendi genel enerji harcamalarının yanı sıra bireysel kiracılarla ilgili özel kullanım ve masrafların yönetilmesi ve izlenmesi ile ilgili benzersiz zorluklarla karşı karşıya kalabilir. Yöneticiler genellikle organize alan ve varlık seviyesinde ölçüm verilerinin genel olmaması ve farklı enerji yönetimi politikaları ve yönetilmeyen sistemlerden kaynaklanan sık görülen sorunlar nedeniyle kesin enerji yönetiminin zor olduğunu görüyorlar.

İnelso, işletmelerin maliyet tasarrufu sağlamasına ve işletme verimliliğini artırmasına olanak sağlar. İnelso, bu tür tesisler için, kullanım bilgilerinin tanımlanması ve daha sonra toplanması ve çeşitli toplu ve enerji noktasına özgü tüketim görünümleri ile tesis veya enerji yöneticisinin sağlanması yoluyla entegre bir enerji yönetimi çözümü sağlamak üzere benzersiz bir şekilde konumlandırılmıştır.

İnelso saha operasyonları hakkında bilgi sahibi olmanıza yardımcı olurken, aynı zamanda müşteri konforunu koruyor ve tasarruf fırsatlarını en üst düzeye çıkarıyor.

Hizmet Verdiğimiz Diğer Alanlar