Yüksek ölçüm ve kayıt kapasitesine sahip cihazları ve yetkin personeli ile akıllı şebekeler ve şehirler uygulamaları konusundaki çalışmalara her türlü teknik desteği sağlamaktadır.

Şebeke İzleme (SCADA) Saha Uygulamaları

İnelso tedarikçi ve tüketici arasında karşılıklı elektronik iletişimin sağlanması amacıyla akıllı sayaç ve izleme sistemlerinin elektrik şebekelerine eklenerek elektrik şebekelerinin izlenmesi, güncellenmesi ve sürekli güvenilir, kaliteli olarak dağıtım yapılırken kullanıcı güvenliğinin sağlanması için SCADA çözümleri sunmaktadır. Aslında sadece sayaç değil üretimden son tüketiciye kadar bütün şebekenin uzaktan izlenebilir ve kontrol edilebilir olması için yeni uygulamalar ve inovatif çözümler üretmektedir.

Günümüzde artık bir zorunluluk haline gelen İnelso’ nun sunduğu enerji izleme ve yönetim sistemleri sayesinde; OG ve AG dağıtım merkezlerinde kurulu olan tüm anahtarlama ekipmanları, koruma röleleri ve enerji analizörleri SCADA sistemlerinden anlık olarak izlenebilmekte ve değerler kaydedilebilmektedir.

OMS/DMS Projeleri ve Diğer Sistemlerle Entegrasyonları

Dağıtım şirketleri kullanıcılarına kaliteli ve sürekli enerji tedariğinden sorumludur. Bu kapsamda İnelso, entegre çalışan akıllı şebeke uygulamalarının kullanımını ön plana çıkarıp, tedarik sürekliliğini sağlamaya çalışmaktadır. İnelso, gerçekleştirdiği SCADA/DMS ve OMS projeleriyle dağıtım şirketlerinin ve endüstri tesislerinin sistemlerini daha yenilikçi ve modern yapıya taşımaktadır.
İnelsonun sunduğu çözümlerle artan enerji talebi karşısında, elektrik dağıtım şebekesini daha güvenilir ve dayanıklı hale getirmeyi, arz-talep dengesini daha iyi kontrol etmeyi, tasarruf sağlamayı, yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye dahil edilmesini kolaylaştırmayı, dağıtım maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen, bilgi sistemleri ve iletişim ağları ile donatılıp ölçüm ve kontrol teknolojileriyle desteklenmiş olan yeni nesil şebekeler üretmeyi planlamaktadır. İnelso enerjinin üretildiği noktadan tüketiciye kadar olan tüm şebeke varlıklarının birbirleri ile haberleşebilmesini, izlenebilmesini ve yönetilebilmesini amaçlar.

Master Plan Çözümleri

İnelso sunduğu Master Plan Çözümleriyle elektrik şebekesinin hem teknik hem de ekonomik performansı için, işletimi ve geliştirilmesinde kapsamlı ve sağlam adımlar atılabilmesi için sadece günümüz koşulları değil, hizmet verilen müşterilerin gelecekteki beklentilerini de dikkate alır. Şebeke elemanlarının tahmini teknik ömrünün, birkaç on yıl mertebesinde olduğu ve şebekenin değiştirilmesi ve genişletilmesinin karmaşık yasal ve teknik prosedürlerden dolayı birkaç yıl sürdüğü düşünülürse, kısa ve orta vadeli önlemler için, İnelso elektrik şebeke yapısı için uzun dönemli bir tasarımını oluşturur.
Yapılan kanun ve yönetmeliklerin temelde hedefi elektriğin son kullanıcıya kaliteli, kesintisiz ve ucuz olarak sağlamaktır. Bir dağıtım şirketi elektriğin son kullanıcıya yukarıda sayılan kriterlerde ulaşmasını sağlamak için OG ve AG master planlarını yapmalıdır. Ancak dağıtım şirketlerinin master plan yapmaması veya yapılan master planların hayata geçirilemeden çöpe atılması nedeni ile bir bölgeye değişik zamanlarda defalarca yatırım yapılmakta ancak yinede bölgenin ihtiyacı tam anlamıyla bitmemektedir. Bölgenin ihtiyaçlarının karşılamak ve bölgenin gelişimine katkı sağlamak amacıyla İnelso dağıtım şirketlerine doğru ve uygulanabilir master plan çözümleri sunmaktadır.

Güç Kalitesi Çözümleri

Bilgisayarların ve diğer hassas cihazların profesyonel ve özel yaşamlarımızda yaygın şekilde kullanılmasıyla birlikte, güç kalitesi sorunlarının farkına varılması ve giderilmesinin önemi gittikçe artmaktadır. Düşük kaliteli güç, yalnızca ekipmanınıza zarar vermekle kalmaz ayni zamanda çalışma süresinde düşüşe neden olur ki bu da verimliliği azaltıp enerji maliyetlerini büyük ölçüde artırır. Bu nedenle İnelso cihazlardan optimum performans alınabilmesi için güç kalitesi çözümleri sunmaktadır.

Hizmet Verdiğimiz Diğer Alanlar