Yüzlerce veya binlerce dalda enerji maliyetlerini ve saha operasyonlarını kontrol etmek ve yönetmek zorlu bir iştir. Enerji hizmetleri endüstrisi, akıllı sensörlerin, akıllı sayaçların ve IoT tabanlı teknolojilerin ortaya çıkmasıyla büyük bir dönüşüm geçirmektedir. Bu dönüşüm, organizasyonları ve iş süreçlerini yenilemeye zorlamaktadır.

Veri analitiği hizmeti tekliflerimiz, kurumsal verileri sorunsuz bir şekilde entegre etmelerini, akıllı bakış açılarına dönüştürmelerini ve gerçek zamanlı karar verme süreçlerine yardımcı olmalarını ve böylece işletim verimliliğini artırıp maliyetleri düşürmelerini sağlar.

Alışveriş Merkezi, otel, hastane, dağıtım merkezi gibi büyük tesisler, kendi genel enerji harcamalarının yanı sıra bireysel kiracılarla ilgili özel kullanım ve masrafların yönetilmesi ve izlenmesi ile ilgili benzersiz zorluklarla karşı karşıya kalabilir. Yöneticiler genellikle organize alan ve varlık seviyesinde ölçüm verilerinin genel olmaması ve farklı enerji yönetimi politikaları ve yönetilmeyen sistemlerden kaynaklanan sık görülen sorunlar nedeniyle kesin enerji yönetiminin zor olduğunu görüyorlar.

İnelso, işletmelerin maliyet tasarrufu sağlamasına ve işletme verimliliğini artırmasına olanak sağlar. İnelso, bu tür tesisler için, kullanım bilgilerinin tanımlanması ve daha sonra toplanması ve çeşitli toplu ve enerji noktasına özgü tüketim görünümleri ile tesis veya enerji yöneticisinin sağlanması yoluyla entegre bir enerji yönetimi çözümü sağlamak üzere benzersiz bir şekilde konumlandırılmıştır.

İnelso saha operasyonları hakkında bilgi sahibi olmanıza yardımcı olurken, aynı zamanda müşteri konforunu koruyor ve tasarruf fırsatlarını en üst düzeye çıkarıyor.


INFlex

Akıllı Şebekeler ve Akıllı Binalar için geliştirilen INFlex Akıllı Cihazları, “Yenilikçi Enerji Yönetim” yazılımı olan Inavitas ile tamamıyla uyumlu olarak geliştirilmektedir.

Kullanım Alanları

 • Endüstriyel Tesisler
 • Dağıtım Sistemleri
 • Ticari Kompleks Binalar
 • Alışveriş Merkezleri
 • Bilgi İşlem Merkezleri
 • Dağıtık Üretim Sistemleri
 • Raylı Taşıma Sistemleri
 • Oteller ve Ofis Binaları
Detaylı Bilgi

Inavitas

her seviyede “karar vericiler” için geliştirilen ürün ailesi “Inavitas”, elektrik enerjisinin üretiminden son tüketim noktasına kadar yatırıma, işletmeye ve bakım-onarıma dönük bütün süreçlerin izlenmesi, analiz edilmesi ve zamanında doğru kararların alınmasını sağlar.

 • Büyük verinizi kullanarak bilgi üretir.
 • Birçok veri kaynağını tek bir platformda birleştirir
 • Sistem performansını ve verimliliğini artırır.
 • Zamanında doğru kararlar almanızı sağlar.
 • Birçok farklı ihtiyacınızı tek bir sistem üzerinden karşılar.
 • Cihaz verinize her zaman ve her yerden ulaşabilmenizi sağlar.
Detaylı Bilgi

Toprak Hata Akımı Nötrleme

Swedish Neutral tarafından geliştirilen Toprak Arızası Nötrleyici, orta ve yüksek gerilim şebekelerinde nötr iyileştirme ve toprak arıza koruması için yeni kriterleri tanımlar. İlk defa, kablo arızalarında güvenli ark söndürme işlemi de mümkün oldu. Ayrıca, arıza akımının tam düzen kompanzasyonu, kişisel güvenlik ve yangın başlangıçlarında alevin en aza indirilmesi için kritik koşulları karşılar. Arıza, arıza bölgesi bulunana kadar neredeyse sıfır akım ve gerilimde tutulabilir. Bu arada besleme, herhangi bir kullanıcının gücünü sınırlamadan çalıştırılabilir.

Hizmet Verdiğimiz Diğer Alanlar