TOSHIBA Voltage Regulator

Elektrik sistemlerinde yıllar içinde oluşan yük değişimleri enerji tedarik sisteminde gerilim dengesizliklerine (gerilim yükselmesi ya da düşmesi) sebebiyet vermektedir. Bu da güç kalitesine zarar vermektedir. Bu sorunun çözümü için günümüze kadar yapılan havai hatların yeniden düzenlenmesi ekonomik açıdan makul değildir. Bunun dışında voltaj değerini düzeltmek için şu gibi yöntemlere başvurulmaktadır;

  • İndirici merkezlerdeki güç trafolarının kademe değeri yukarıya almak,
  • Güç faktörü düzeltmesini kondansatör banklar sayesinde yapmak,
  • Yeni trafo merkezleri kurmak.

Bütün dünyada gerilim dengesizliklerinden kaynaklanan güç kalitesi sorunlarına karşı en iyi maliyet/fayda çözümünün Orta Gerilim Mono-Faze Voltaj Regülatörü olduğu kanıtlanmıştır. Bu çözüm hem esnek kurulum kolaylığıyla indirici merkezlerde, özel ya da işletme trafo merkezlerinde kolaylıkla kullanılabilmektedir. Gerilim düzenlemesini OG(orta gerilim)’den OG(orta gerilim)’ye yapması diğer çözümlere göre hem maliyet hem de kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Inelso Teknoloji Çözümleri