Özellikle deneyim ve ihtisaslaşma gerektiren Elektrik Mühendisliği uygulamalarında uzman personelimiz tarafından analiz projelendirme ve ARGE çalışmaları yürütülmektedir. Özellikle iletim ve dağıtım seviyelerinde enerji kalitesi problemlerinin çözümü için projeler üretilmektedir. Yeni kurulan tesisler için gerçekleştirilen proje çalışmalarının yanı sıra, faaliyetini sürdürmekte olan fakat modernizasyon gerektiren tesisler için de yenileme ve modernizasyon odaklı saha çalışmaları ve projelendirme faaliyetleri yürütülmektedir.

Yeni Teknolojilerin Türkiye Dağıtım Sistemi’ne Uygulanması

İletim ve dağıtım hatlarında iletkenin direncinden dolayı kaynaklanan enerji kayıpları ortaya çıkmaktadır. Elektrik enerji transferlerinde kayıplar kadar enerji kalitesi de büyük önem arz etmektedir. Teknolojik hassas cihazlar kaliteli, güvenli ve sürdürülebilir enerjiye ihtiyaç duymaktadır. İnelso, dağıtım sistemini gerçek zamanlı olarak izleyerek sistemdeki olumsuzlukları gerekli müdahaleler ile giderilmeye çalışılmaktadır.

İnelso, akıllı şebekeler ile elektrikli araçlar için şarj istasyonları, yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye entegre edilmesi ve tüketicilerin kendi elektriğini üretebilmesi gibi konularda ortaya çıkabilecek sorunların üstesinden gelebilecek hızlı ve güvenilir bir şebeke altyapısına duyulan ihtiyaç için önemli bir çözüm önerisidir.

Elektrik Dağıtım Sistemlerinde Meydana Gelen Sorunlara Yönelik Çözümlerin ve Uygulamaların Geliştirilmesi

Dağıtım sisteminde kullanılan kalite ölçüm sistemi aracılığıyla toplanan verilerin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi sonucunda çözüm yöntemleri sunan İnelso, oluşturacak bir algoritma ile yazılım geliştirilmesi ile sistemde meydana gelen ve gelebilecek arıza tipi, arıza nedeni gibi sınıflandırmalar yapılarak arıza tespiti ve giderilmesi için etkin sonuçların elde edilmesini hedeflemektedir.

Koruma Çözümlerinin Geliştirilmesi

Son yıllarda elektrik endüstrisindeki gelişmeler beraberinde yeni nesil teknolojilere olan ilgiyi de arttırmıştır. Akıllı şebeke teknolojisi, bu kapsamda değerlendirilebilecek yeni bir konsept olarak hızla gelişmektedir. Dağıtık üretim tesisleri olarak da adlandırılabilen yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonunda karşılaşılan bazı problemler, beraberinde yeni çözüm tekniklerinin geliştirilmesine de neden olmaktadır. Dağıtık üretim tesislerinin yaygınlaşmasıyla bazı avantaj ve dezavantajlar da beraberinde gelmektedir. İnelso, güç kalitesinin arttırılması, enerji sürekliliğinin sağlanması, güvenilirlik, temiz enerji kaynakları ve şebeke korumasını sağlamaktadır. İnelso, röle koordinasyonu, kısa devre akımlarının değişimi, frekans tespitindeki zorluklar ve hata yeri tespiti gibi mutlaka çözülmesi gereken sorunlara çözümler üretmektedir.

Enerji Kalitesi Çözümlerinin Geliştirilmesi

İnelso enerjinin etkin ve verimli kullanılmasını, ekosistem dengesini koruyan ve ekonomik kalkınmayı destekleyen sürdürülebilir enerji sistemine ulaşılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarına gereken önemin verilmesini, amaçlamaktadır.
Enerji tasarrufu, üretimde, konforumuzda ve iş gücümüzde herhangi bir azalma olmadan enerjiyi verimli kullanmak, israf etmemektir. İnelso, enerjinin akıllıca kullanılması, kayıpların en aza indirilmesi, aynı enerji ile daha çok iş yapılmasını sağlamaktadır.

İş Güvenliği Çözümlerinin Geliştirilmesi

İnelso, iş sağlığı ve güvenliği için çalışanların eğitimine yönelik elektrik şebekesinde oluşabilecek iş kazalarının ve sonuçlarının simülasyonlarının oluşturulması ve eğitimlerde bunun uygulanması ile iş kazalarının azaltılması hedeflenmektedir. Aynı zamanda İş sağlığı ve güvenliği konusunda işveren ve çalışanlar için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasında müşterilerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Hizmet Verdiğimiz Diğer Alanlar