SCADA PROJELER

ARAS EDAŞ AG/OG UZAKTAN İZLEME İŞİ - 450 MERKEZ
AYEDAŞ TRAFO SCADA ALTYAPI ADAPTASYON - 360 MERKEZ
AYEDAŞ TRAFO SCADA ALTYAPI ADAPTASYON FAZ 2 - 324 MERKEZ
AYEDAŞ 3 TEİAŞ TRAFO MERKEZİ
TOROSLAR EDAŞ 14 TEİAŞ TRAFO MERKEZİ

ARGE PROJELERİ

MERAM EDAŞ Kırsal OG Dağıtım Şebekesi için Üçlü Sigortalı Ayırıcı Pilot Uygulaması AR-GE Projesi
ÇORUH EDAŞ Enerji Hattı Üzerinden Aydınlatma Kontrolü Ve Ürün Geliştirilmesi Ar-Ge Projesi
AYDEM EDAŞ OMS Tabanlı Arıza İstatistikleri ve Coğrafi Bilgi Kullanımı ile Makine Öğrenmesine Dayalı Haftalık Bazda Arıza Tahmini ve Öncelikli Bakım Öngörüsü Oluşturma Projesi
ARAS EDAŞ CBS ile Entegre Genelleştirilmiş Koruma Koordinasyon ve Röle Ayar Programının Geliştirilmesi Projesi
ARAS EDAŞ Elektrik Dağıtım Sektörüne Özel İSG Mobil Uygulama ve Değerlendirme Platformu Geliştirilmesi
KOSGEB Dağıtım Şebekelerinde Tedarik Sürekliliğinin İyileştirilmesi için Akıllı Şebeke Donanımları Geliştirilmesi
OEDAŞ Yüksek Verimli Akü Şarj Sistematiğine ve Çift Kontrol Birimine Sahip SCADA Sistemlerine Uyumlu Redresör Geliştirilmesi Ar-Ge Projesi
ADM EDAŞ Elektrik Dağıtım Hatları için Ağaç Budama Ataşmanları Geliştirilmesi Ar-Ge Projesi
ADM EDAŞ Sanal RTU
ADM EDAŞ Dağıtım Merkezlerinde İnsansız Denetleme ve Kontroller için Akıllı Robot Geliştirilmesi Ar-Ge Projesi

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YÖNETİMİ

GRANADA LUXURY BELEK 120 NOKTA İZLEME